TRUYỀN THÔNG ( Trang 2 )

12:09 01/11/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

15:36 31/10/2019
Các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch và nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh và bảo vệ môi trường.

17:24 30/10/2019
Bộ sách "Chúng vận hành như thế nào?" nằm trong tủ sách STEM của Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng, vươn lên trở thành dòng sách giáo dục hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển Công nghiệp 4.0, giúp bạn đọc nhỏ tuổi có thế tiếp thu kiến thức ở dạng tích hợp và mở rộng đầy hấp dẫn.

16:39 30/10/2019
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xuất bản cần luôn được tập trung trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

15:53 28/10/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

09:21 25/10/2019
Những năm qua, để bảo vệ môi trường sống, đẩy lùi dịch bệnh, nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên đã đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong việc từ bỏ thói quen phóng uế bừa bãi ra môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

16:42 23/10/2019
Nhằm cải thiện vệ sinh môi trường tại khu vực miền núi, nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
[Trang trước] [Trang sau]