Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy phòng, chống bão số 3

Các đơn vị trong ngành TTTT chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với bão số 3.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý chất lượng, hạ tầng viễn thông thụ động

Hội nghị đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) viễn thông và Sở TTTT về quản lý...

19/07/2018

ICT Summit 2018 với thông điệp “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”

Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018 (ICT Summit) “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số” 2018 đã...

19/07/2018

Việt Nam cần xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số

Chính phủ số được chia thành 05 mức với các độ trưởng thành tăng dần, trong đó Chính phủ điện tử...

18/07/2018