Tây Ninh trả kết quả TTHC lĩnh vực vận tải qua Bưu điện từ 1/12/2019

03:45 PM 16/11/2019 In bài viết

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ tháng 10/2019, Sở GTVT Tây Ninh đã chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận và trả kết quả đối với TTHC thuộc lĩnh vực vận tải gồm: thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, thủ tục cấp lại giấy kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thủ tục cấp các loại phù hiệu xe ô tô và thủ tục cấp lại các loại phù hiệu xe ô tô.

Theo đó, từ ngày 1/12/2019, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh xe ô tô có thể trực tiếp liên hệ với bưu điện các huyện để để được hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần phải đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Ảnh: baotayninh.vn

Hệ thống các Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: gồm Bưu điện của 08 huyện: Tân Châu, Tân Biên, Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành, Hòa Thành, Dương Minh Châu.

Thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính trong việc giải quyết các hồ sơ liên quan. Tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/10/2019, Sở GTVT đã giải quyết 17.522 hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành đúng thời hạn quy định.

Sắp tới, để tạo thuận tiện hơn cho người dân, Sở GTVT sẽ thực hiện việc cấp giấy phép lái xe trong ngày cho người dân có nhu cầu xin cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Hoàng Linh