HẠ TẦNG

15:44 05/12/2019
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu vực đông dân cư.

09:17 20/11/2019
Bộ trưởng Bộ TTTT vừa ký ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp (DN) viễn thông.

17:07 06/11/2019
Tỉnh Bắc Ninh đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ để sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh (TPTM).

18:37 05/11/2019
Một trong những mục tiêu của Chương trình Mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ để phục vụ nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý và nhân dân.

09:49 28/10/2019
Theo dự báo, các nhà mạng Việt Nam tăng doanh thu lên đến hơn 300 triệu USD bắt đầu từ năm 2025 nhờ 5G, nhưng cần áp dụng giải pháp quản lý hạ tầng mạng tiên tiến để giảm độ phức tạp và tối thiểu hóa chi phí.

16:36 18/10/2019
Việc triển khai các dịch vụ 5G có thể giúp gia tăng doanh thu hàng năm của các công ty khai thác viễn thông Việt Nam lên đến hơn 300 triệu USD bắt đầu từ năm 2025, theo một nghiên cứu được tài trợ của Cisco

18:00 09/10/2019
Bản sửa đổi triển vọng đô thị hóa thế giới năm 2018 do Bộ phận dân số Liên hợp quốc (UN) và Bộ kinh tế và xã hội (DESA) đã chỉ ra rằng: 55% dân số thế giới hiện sống ở khu vực thành thị, tỷ lệ dự kiến sẽ tăng lên 68% vào năm 2050.
[Trang sau]