Sinh viên CNTT cần chuẩn bị những kỹ năng gì trong thời đại trí tuệ nhân tạo

08:48 AM 17/05/2019 In bài viết

Trí tuệ nhân tạo bao gồm các hệ thống máy tính thu thập, giải thích và học hỏi dữ liệu bên ngoài để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Không giống như trí thông minh tự nhiên của con người và động vật, trí thông minh nhân tạo được thể hiện bằng máy móc. Trong những thập kỷ gần đây sức mạnh trí tuệ nhân tạo AI tăng lên đáng kể.

Vincent Müller, giảng viên Đại học Công nghệ Eindhoven, và Nick Bostrom, giảng viên Đại học Oxford, đã thực hiện một cuộc khảo sát về tiềm năng tương lai của AI vào năm 2016.

50% số người được hỏi cho rằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ vượt trội so với trí thông minh của con người vào năm 2040 đến 2050. Trong khi đó các nhà lãnh đạo công nghệ khác dự đoán điều này sẽ xảy ra sớm hơn nhiều vì trí tuệ nhân tạo AI liên tục học hỏi và cải tiến và có khả năng vượt xa trí thông minh của con người.

Các trường đại học phản ứng với thách thức này như thế nào? Liệu các môn học và năng lực truyền thống được dạy trong trường đại học có cần phải được điều chỉnh lại khi trí tuệ nhân tạo AI sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường việc làm?

Báo cáo gần đây của Viện Brookfield đã chỉ ra trong vòng 10 đến 20 năm tới các kỹ năng lặp đi lặp lại như nhận dạng mẫu, truy xuất thông tin, tối ưu hóa và lập kế hoạch dễ bị tự động hóa nhất. Trong khi đó các kỹ năng xã hội và nhận thức như sáng tạo, giải quyết vấn đề, đưa ra kết luận về trạng thái cảm xúc và tương tác xã hội ít bị tổn thương nhất. Những năng lực ưu việt nhất (ít có khả năng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo AI) bao gồm tư duy phê phán, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm chủ.

Theo Yuval Harari, một nhà sử học tại Đại học Do Thái Jerusalem, trí tuệ nhân tạo AI sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giáo dục đại học và sinh viên cần được trang bị các kỹ năng phù hợp để làm tăng giá trị bản thân so với trí tuệ nhân tạo.

The Virtual Marine Simulation Laboratory at Memorial University allows marine sectors to use AI-rendered scenarios for research and training. (Greg Naterer), Author provided

Phương pháp học tập truyền thống đánh giá sinh viên chủ yếu dựa trên nền tảng kiến ​​thức, khả năng phân tích vấn đề, thiết kế và sử dụng các công cụ kỹ thuật. Nhưng ngày nay các kỹ sư cần có thêm nhiều kỹ năng đề làm việc hiệu quả như kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án, học tập suốt đời và tác động của ngành đối với xã hội và môi trường. Chính vì vậy khoa Khoa học kỹ thuật và Ứng dụng của Đại học Memorial đã điều chỉnh lại chương trình giảng dạy để đảm bảo tất cả các sinh viên ra trường đều có được kỹ năng và năng lực cần thiết.

Ví dụ, thay vì chỉ đánh giá các yếu tố kỹ thuật, bộ môn cơ học chất lỏng đã bắt đầu chú trọng đến các kỹ năng khác của sinh viên như kỹ năng giao tiếp thông qua các báo cáo và thuyết trình bằng văn bản.

Không chỉ thay đổi chương trình giảng dạy, trường Đại học Memorial còn thay đổi cách thức giảng dạy và đánh giá sinh viên. Việc đánh giá được thực hiện chi tiết thông qua hướng dẫn, câu hỏi thi hoặc bài tập. Nhà trường cũng xây dựng phiếu hướng dẫn đánh giá cho từng tiêu chí. Sau đó, các khóa học được đánh giá và cải tiến liên tục để sinh viên đạt được năng lực tốt nhất.

Sinh viên kỹ thuật cũng được yêu cầu tham gia các khóa học nghiên cứu bổ sung trong các ngành khác, chẳng hạn như nhân văn, để nâng cao nhận thức về vai trò và tác động của kỹ thuật đối với xã hội và văn hóa.

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn của Đại học Memorial có mối liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực xóa mù chữ. Nhiều khoa từ triết học đến khoa học chính trị, xã hội học đến địa lý, sinh viên làm việc theo nhóm, nêu ra các câu hỏi và tham gia đối thoại về các vấn đề cộng đồng quan tâm.

Ngoài ra, Khoa Quản trị kinh doanh của trường cũng giới thiệu cho sinh viên về trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường các kỹ năng mềm quan trọng. Để quản lý thành công môi trường làm việc trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần phải biết cách xây dựng các mối quan hệ, làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Thay đổi giáo dục đại học từ học kiến thức sang kỹ năng sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Việc chuyển đổi sang giáo dục dựa trên kết quả sẽ cho phép sinh viên đạt được các năng lực vượt trội mà không thể tự động hóa để thành công và phát triển cùng với trí tuệ nhân tạo AI.

Ngọc Phượng