CHÍNH SÁCH ( Trang 2 )

09:27 18/09/2019
Chính phủ gần đây đã ban hành hai quy định để giúp đỡ và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); đó là Thông tư số 06/2019/TT/BKHĐT về mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Thông tư số 05/2019/TT/BKHĐT về trợ cấp đào tạo các khóa học dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, có hiệu lực vào ngày 12 tháng 5.

09:01 18/09/2019
Công nghệ 5G sẽ thay đổi nhiều ngành công nghiệp, bao gồm các nhà máy và thành phố thông minh và các ngành vận tải, y tế và nông nghiệp.

10:31 14/09/2019
Cách tốt nhất để xây dựng thành phố thông minh là tham khảo ý kiến của những người sẽ sống trong thành phố thông minh đó.

19:14 08/09/2019
Những cơ chế và chính sách phù hợp sẽ giúp Hà Nội thu hút các nguồn lực xã hội và đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích thông minh.

17:51 07/09/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xây dựng các cơ chế tài chính để thu hút đầu tư vào các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới từ cả hai nguồn: trong và ngoài nước.

20:28 06/09/2019
Trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo đã có những tiến bộ đáng kể và dự kiến sẽ tạo ra những bước đột phá trong 10 năm tới.

17:16 24/08/2019
Chuyển đổi kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng năng suất lao động lên 21% vào năm 2020.
[Trang trước] [Trang sau]