CHÍNH SÁCH

20:25 12/10/2019
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

23:07 05/10/2019
Cho dù bạn đang sản xuất và tiếp thị các sản phẩm được kết nối hoặc bán các dịch vụ và giải pháp kết nối internet, lợi thế cạnh tranh đáng kể nhất của bạn có thể là bảo mật.

09:22 27/09/2019
Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam dùng công nghệ mới nhất để giải quyết vấn đề Việt Nam, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa nền kinh tế lên bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

21:48 26/09/2019
Sản phẩm, dịch vụ mật mã không chỉ sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước mà được dùng rộng rãi trong bảo vệ thông tin trong Chính phủ điện tử và giao dịch điện tử.

22:11 20/09/2019
Chiến lược phát triển của Việt Nam cho giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào việc duy trì hòa bình, ổn định xã hội và chính trị.

17:39 19/09/2019
Đại diện của ngành công nghiệp blockchain tại Việt Nam đã yêu cầu một “sandbox” cho ngành công nghệ trong khi gặp gỡ các cơ quan chính phủ tại một hội nghị diễn ra vào thứ Tư tại Hà Nội.

18:04 18/09/2019
Một trong những ưu tiên trong việc thành lập chính phủ điện tử là đảm bảo kết nối thông suốt hệ thống thông tin ở cấp huyện, xã và tỉnh với chính quyền trung ương, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
[Trang sau]