Từ thành phố thông minh đến "tỉnh số": Sự kết hợp 5 “C”

02:53 PM 23/05/2019 In bài viết

Sau khi lãnh đạo Văn phòng thành phố thông minh Jakarta (Jakarta Smart City Office) trong 4 năm và giành được nhiều kết quả, gần đây ông Setiaji đã được giao đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở ICT của Tây Java. Sở này có nhiệm vụ chuyển đổi khu vực gần 50 triệu dân theo tầm nhìn của Thống đốc tỉnh Tây Java là Ridwan Kamil để trở thành tỉnh số (digital province). Đó sẽ là một nhiệm vụ lớn, và Setiaji dự định thực hiện tầm nhìn với sự kết hợp của 5 chữ “C”.

Theo nghiên cứu, thương mại số của Indonesia được dự báo là đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế  nước này vào năm 2030, giúp hàng hóa và sản xuất hàng hóa cũng như dịch vụ có thể tiếp cận thị trường trực tuyến lớn hơn. Thương mại số có thể tạo ra giá trị 172 tỷ USD cho riêng nền kinh tế nội địa Indonesia vào năm 2030, tương đương với 9% GDP được dự báo của quốc gia này.

Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và số hóa, Setiaji nhận ra rằng cách duy nhất để thực hiện được mục tiêu là hợp tác/cộng tác với các bên để cùng hình thành Tỉnh Tây Java số.

Tây Java - Một khu vực với nhiều thách thức và cơ hội

Tây Java là khu vực lớn nhất ở Indonesia với dân số 48 triệu người, dự kiến sẽ tăng lên 50 triệu vào năm 2021, gần bằng Hàn Quốc với dân số 51 triệu dân. Tây Java có những thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội to lớn.

Tổng quát về Java

Các thách thức: Với tỷ lệ thất nghiệp là 8,17%, Tây Java có 3,54 triệu người nghèo trong một quốc gia gần 26 triệu người vẫn còn nghèo, cao nhất trong ASEAN.

Các cơ hội: Hơn 60% lĩnh vực sản xuất tại Indonesia có trụ sở tại Tây Java năm 2018 với tăng trưởng kinh tế là 5,64%, tăng trưởng du lịch là 7,09% (đối với khách quốc tế) và tăng trưởng công nghiệp từ 2017 - 2018 là 6,86%.

Nhóm thúc đẩy Tỉnh Tây Java số được chính quyền tỉnh thành lập để chủ trì sự chuyển đổi số của khu vực. Với sự lãnh đạo của Setiaji, 5 chữ “C” để cùng tạo ra Khu Tây Java số được hình thành.

 5 chữ “C” đó là:

1. Commitment (Cam kết)

Việc thành lập nhóm Tỉnh Tây Java số do Setiaji lãnh đạo, người đã lãnh đạo Văn phòng Thành phố Thông minh Jakarta trong 04 năm, thể hiện cam kết của chính quyền Tỉnh.

Các đối tác hệ sinh thái, từ các nhà đầu tư đến các nhà cung cấp giải pháp, được khuyến khích thực hiện cam kết với Tây Java khi họ tìm cách hợp tác với nhóm.

2. Connectivity and contents (Kết nối và nội dung)

Để trở thành một Tỉnh số phải phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này có nghĩa là cần kết nối 27 thành phố và huyện với nhau và với thế giới bên ngoài thông qua Internet. Nội dung số của hàng hóa và dịch vụ cũng phải sẵn sàng để cho phép giao dịch số.

3. Confidence and courage  (Tự tin và can đảm)

Để đạt mục tiêu và kết quả, người dân nói chung nên có sự tự tin và can đảm để trở thành một phần của hành trình chuyển đổi số.

4. Creativity (Sáng tạo)

Điều này cần thiết cho nhóm các đối tác và hệ sinh thái của Tỉnh Tây Java tư duy sáng tạo và phát triển các giải pháp cũng như mô hình kinh doanh đột phá.

5. Co-creation (Đồng sáng tạo)

Với một khu vực rộng lớn như Tây Java, cách thức đồng sáng tạo mang lại một mô hình có thể mở rộng trên cơ sở bền vững vì sẽ cùng có quyền sở hữu các giải pháp được triển khai. Đây là một quan hệ đối tác cùng có lợi.

Khởi động hợp tác

Tỉnh Tây Java là thành viên tham gia của Sáng kiến “Digitally Twinned Smart Cities”, khái niệm này sẽ được thử nghiệm như một dự án thí điểm giữa Singapore, Jakarta và thành phố Cauayan (Philippines).

Khái niệm “Digitally Twinned Smart Cities” nhằm mục đích cung cấp một hệ sinh thái số tích hợp trong khu vực để giải quyết các thách thức hiện tại và đang nổi lên về an ninh năng lượng, thực phẩm, thiên tai, phát triển kinh tế, kinh doanh và công nghệ, cũng như các vấn đề toàn cầu khác ảnh hưởng đến khu vực.

Khái niệm này mở rộng xu hướng phát triển của các thành phố thông minh phát triển bản sao số (digital twin) của thành phố, cho phép các bên liên quan truy cập vào bản sao số của thành phố - tài sản, con người, địa điểm, hệ thống và thiết bị.

Các thành phố hy vọng sẽ có được thông tin sâu và hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại, phân tích dữ liệu thu được và sau đó phát triển các giải pháp để giải quyết các vấn đề của thành phố, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, phát triển nền kinh tế cạnh tranh với môi trường bền vững.

Khung khổ “Digitally Twinned Smart Cities” để hình thành tỉnh Tây Java số

Ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của khu vực là thiết lập cơ sở hạ tầng số trong khuôn khổ Sáng kiến “Digitally Twinned Smart Cities”. Thiết kế của các dịch vụ hành chính công và tích hợp hiện đang được phát triển. Có tới năm thành phố đã được xác định cho giai đoạn thực hiện ban đầu.

Nhóm thúc đẩy Tỉnh Tây Java số và Mạng lưới thành phố thông minh muốn mời các đối tác hệ sinh thái quan tâm cùng hợp tác và cùng phát triển khu vực theo tinh thần hợp tác đã được đề ra.

Hoàng Linh (Theo enterpriseinnovation, connectechasia.com)