Sẽ chính thức tắt sóng truyền hình tương tự tại 4 thành phố Trung ương từ 24 giờ ngày 15/8/2016

05:04 PM 19/08/2016 In bài viết

TTTT (mic.gov.vn)