TIN NỔI BẬT

08:26 17/08/2019
Trí tuệ nhân tạo (AI) hay là công nghệ gì đi nữa, suy cho cùng là những bài toán rất cụ thể, xử lý được những vấn đề thiết thực một cách hiệu quả nhất. Nhiều cái cụ thể góp lại sẽ thành xử lý vấn đề lớn.

15:14 16/08/2019
"Phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của báo chí, coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí. Chú trọng phát hiện những sơ hở về thể chế pháp luật, cơ chế chính sách có thể tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực và lạm dụng chức quyền".

21:23 08/08/2019
Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp (DN) cần đi vào những công việc cụ thể, cùng nhau hợp tác, chia sẻ thì mới đảm bảo chuyển đổi số tại Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả.

09:39 02/08/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

16:38 31/07/2019
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo dõi, tạo điều kiện cho khởi nghiệp thành công.

06:26 06/07/2019
"Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi sau nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực” - Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng.

09:49 22/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp, bắt kịp công nghệ báo chí hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
[Trang sau]