Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh

07:25 PM 16/11/2019 In bài viết

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong ngành du lịch tỉnh Bình Định được xác định là nhằm tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan.

Xác định nội dung trọng tâm, danh mục chương trình của ngành du lịch, của các ngành liên quan trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Huy động các nguồn lực xã hội của các doanh nghiệp công nghệ, tạo môi trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo tham gia vào phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn Tỉnh.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025

Ngành du lịch tại Bình Định xác định việc sẽ hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa, cơ sở lưu trú trên địa bàn Tỉnh. Hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch. Kết nối liên thông giữa Sở Du lịch với các cơ quan du lịch Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch); giữa Sở Du lịch với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh.

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ tri thức Việt số hóa; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ du lịch tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao cho sở Du Lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các dự án, ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch; triển khai công tác quảng bá xúc tiến du lịch, hỗ trợ thông tin cho khách du lịch khi đến tham quan, du lịch tại tỉnh Bình Định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức đánh giá kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch cho phù hợp với tình hình thực tế, trình uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. Phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về du lịch, cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Trong khi đó sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện việc ưu tiên sử dụng cơ sở hạ tầng Mạng đô thị và Trung tâm dữ liệu của tỉnh, Tổng đài dịch vụ công để triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT ngành du lịch. Thẩm định và giám sát triển khai các dự án, chương trình ứng dụng CNTT thuộc phạm vi ứng dụng CNTT ngành du lịch. Có các phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để bảo đảm khả năng kết nối, tương thích của các ứng dụng với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của tỉnh. Chủ trì, phối hợp triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng du lịch thông minh; phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án.

Các giải pháp quan trọng

Ngành du lịch tỉnh Bình Định tiến hành xây dựng Cổng thông tin du lịch tỉnh Bình Định, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động về các điểm đến, sản phẩm du lịch và dịch vụ; tích hợp các ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch vụ du lịch trực tuyến theo yêu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Định. Xây dựng nội dung, chủ đề, phát động các chiến dịch quảng bá du lịch qua mạng xã hội, hướng đến các thị trường mục tiêu của du lịch Bình Định. Tổ chức Chương trình khảo sát cho những người đưa thông tin trên mạng xã hội về du lịch, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước nhất là những báo viết, báo ảnh, báo điện tử có uy tín, có nhiều độc giả để quảng bá về du lịch Bình Định.

Đặc biệt, phát triển ứng dụng xây dựng nội dung, tự động cập nhập thông tin cho du khách sau chuyến đi, hợp tác với các nhà dịch vụ thông tin lớn thực hiện truyền thông, quảng cáo qua nhiều kênh thông tin như tin nhắn, các ứng dụng phổ biến, nhạc chờ...

Bên cạnh đó là việc nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh. Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác nhằm gia tăng giá trị và sức hấp dẫn của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch. Phát triển các ứng dụng báo cáo, thống kê tự động liên thông từ các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ lưu trú đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các ngành liên quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ở những địa điểm tập trung đông du khách như: nhà ga hàng không, ga tàu lửa… Phát triển các ứng dụng hỗ trợ thanh toán thuận lợi trên thiết bị di động thông minh cho khách du lịch như thẻ tích điểm thanh toán đa năng, ứng dụng thanh toán trực tuyến, ứng dụng thanh toán mã QR. Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp viễn thông xây dựng hệ thống mạng internet không dây công cộng phục vụ du khách và các ứng dụng công nghệ thông minh nhằm quảng bá điểm đến; sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, phát triển các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp.

Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án hệ tri thức Việt số hóa. Xây dựng bản đồ dữ liệu du lịch Bình Định với các thông tin được chuẩn hóa. Tổ chức phát động phong trào, cuộc thi ảnh, đoạn phim, bài viết và các hình thức phù hợp khác để cộng đồng, xã hội tham gia tích cực đóng góp dữ liệu du lịch. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp du lịch Bình Định. Xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định trực tuyến.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức vận động, phổ biến cho các cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh. Hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch thông minh cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp làm du lịch, cộng đồng làm du lịch. Tổ chức phổ biến, chia sẽ thông tin về các điển hình tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch, tập trung vào các đối tượng quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị quản lý điểm du lịch, khu du lịch, cộng đồng và các cá nhân thông qua các hình thức như hội thảo, khảo sát thực tế, cuộc thi. Lồng ghép các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận xu hướng của cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Thanh Minh