CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ( Trang 2 )

20:46 21/03/2019
Hội nghị đầu tiên của ASEAN về phát triển mạng 5G tạo sợi dây kết nối các quốc gia ASEAN chặt chẽ hơn và cùng nhau phát triển nhanh.

06:47 06/10/2018
Lưu trữ điện tử của các cơ quan Nhà nước không đơn giản chỉ là số hóa tài liệu mà còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý và công nghệ - Công tác văn thư lưu trữ nhà nước bắt đầu lộ trình chuyển đổi số

09:10 19/09/2018
Tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả mọi tài nguyên, nguồn lực, giúp thành phố phát triển bền vững và an toàn nhờ ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0. Đó là những nội dung trọng tâm của Smart City đã được chia sẻ tại “Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội”

22:54 14/09/2018
Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 – Hà Nội sẽ chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh

16:04 20/08/2018
Phát biểu tại buổi Gặp mặt các đại biểu dự “Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018” tại Bộ TT&TT, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Muốn không có chiến tranh, đất nước được hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế, và sánh vai với các cường quốc năm châu thì Việt Nam phải mạnh. Thời đại ngày nay, đất nước muốn hùng mạnh thì bắt buộc phải dùng công nghệ. Các trí thức, chuyên gia công nghệ và nhà khoa học trẻ người Việt ở nước ngoài chính là một trong những nguồn lực quan trọng để đất nước ta không có chiến tranh.

23:31 18/07/2018
Từ một quốc gia trì trệ và nợ nần, từ năm 2009 đến nay, Malaysia đã chuyển mình nhờ chuyển đổi số và xây dựng một Chính phủ số.

23:22 18/07/2018
Chính phủ số được chia thành 05 mức với các độ trưởng thành tăng dần, trong đó Chính phủ điện tử (CPĐT) là mức sơ khai nhất của chính phủ số - mức 1.
[Trang trước] [Trang sau]