CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

15:28 14/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó: từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng, và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

14:50 14/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ trên Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng CNTT để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ CBCC trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

14:28 11/10/2019
Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020, trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

11:14 10/10/2019
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Thụy Sĩ vừa công bố báo cáo Năng lực Cạnh tranhToàn cầu (GIV) cho thấy, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế được xếp hạng trong năm nay, tăng 10 bậc so với năm ngoái. CNTT trong quản lý nhà nước có vai trò như thế nào trong kết quả ấn tượng, mới nhất, được thế giới ghi nhận này.

09:49 04/10/2019
Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số là định hướng trong cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 tại Việt Nam

08:59 20/08/2019
Kiến trúc Chính quyền điện tử (CPĐT) tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

21:23 08/08/2019
Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp (DN) cần đi vào những công việc cụ thể, cùng nhau hợp tác, chia sẻ thì mới đảm bảo chuyển đổi số tại Việt Nam nhanh chóng và hiệu quả.
[Trang sau]