TIÊU ĐIỂM

14:33 11/10/2019
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: “Chữ ký số (CKS) là một trong những loại hình kỹ thuật, công nghệ đảm bảo sự an toàn, bảo mật cao cho giao dịch điện tử”.

08:12 11/10/2019
Bộ TTTT vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho Cục An toàn thông tin (ATTT) và Trung tâm Thông tin (TTTT) thuộc Bộ.

09:49 04/10/2019
Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số là định hướng trong cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 tại Việt Nam

09:46 03/10/2019
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng thấp nhất từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đang đứng bên bờ suy thoái. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, 9 tháng qua kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt được những kết quả nổi bật. Với đà đó, chúng ta phải phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.

22:54 02/10/2019
Kỷ niệm 150 năm sinh Mohandas Karamchand Gandhi (02/10/1869-30/01/1948), Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)” vào ngày 2/10, tại Hà Nội.

22:52 02/10/2019
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: “Các địa phương cần có nhận thức đúng về đô thị thông minh (ĐTTM), các điều kiện cần và đủ để từng bước xây dựng thành công ĐTTM tại địa phương, hết sức tránh đầu tư dàn trải, làm theo phong trào”.

22:48 02/10/2019
Những đánh giá bước đầu của các chuyên gia trong Diễn đàn lần này cho thấy Việt Nam đang tích cực, chủ động tham gia vào cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu
[Trang sau]