Ra mắt Câu lạc bộ các nhà quản lý TTTT

09:21 AM 20/11/2018 In bài viết

Ngày 19/11/2018, tại Hà Nội, Câu lạc Bộ các nhà quản lý TTTT đã chính thức ra mắt dưới sự bảo trợ của Hội Truyền thông số Việt Nam. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; Nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam và CLB; Nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT Trần Đức Lai đã tham dự Lễ ra mắt CLB.

Nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp phát biểu

Phát biểu buổi Lễ, Nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT Lê Doãn Hợp phát biểu cho biết CLB các nhà quản lý TTTT sẽ hoạt động theo phương châm Thông tin, Trí tuệ, Tin cậy và Tình nghĩa, hoạt động gắn với vai trò của CNTT “Kết nối nhanh, Lan tỏa rộng và Hiểu biết nhiều”.

Toàn cảnh buổi lễ

Theo Điều lệ hoạt động của CLB, CLB có các thành viên là các nhà quản lý làm việc trong lĩnh vực TTTT. Mục tiêu của CLB là phấn đấu vì sự phát triển TTTT và sự phát triển bền vững của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; Xây dựng cộng đồng các nhà quản lý TTTT giao lưu, chia sẻ, gắn bó, trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm, kiến thức trong công việc và cuộc sống.

Hội Truyền thông số gửi tặng lẵng hoa chúc mừng

Các cá nhân là các nhà quản lý đã, đang làm việc trong lĩnh vực TTTT có thể tham gia CLB trên cơ sở nguyện vọng tham gia vào CLB, có đơn đăng ký, nộp lệ phí thường niên. Hội viên được đề xuất những vấn đề phát triển CLB, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; Được trao đổi, thảo luận và biểu quyết công việc của CLB…

Thành viên CLB tại Lễ ra mắt

Ban Thư ký của CLB có lãnh đạo các Sở TTTT Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí TTTT, Đại diện Văn phòng Bộ TTTT, Trung tâm CNTT - Bộ Khoa học Công nghệ... có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất và xây dựng chương trình hoạt động của CLB theo định hướng đề ra tại Điều lệ và điều phối thực hiện chương trình; Tiếp nhận, phản hồi, xử lý thông tin từ các hội viên.

Lan Phương - Mạnh Vỹ