Nâng cao quyền và cơ hội cho nữ lao động di cư trong ASEAN

04:54 PM 11/05/2018 In bài viết

Nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thực hiện quyền và cơ hội của lao động nữ di cư ở khu vực ASEAN giai đoạn 2018 - 2022, trong 2 ngày 10 - 11/5/2018, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã phối hợp với cơ quan về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Đối thoại tham vấn thuộc chương trình “An toàn và công bằng”.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ nguồn ngân sách 25,5 triệu euro, chương trình tài trợ kỹ thuật và hỗ trợ với mục đích chung là làm cho di cư lao động an toàn và công bằng cho tất cả phụ nữ khu vực ASEAN. Chương trình với sự tham gia của các cơ quan chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN, các cơ quan ASEAN; các tổ chức của người lao động…

Chương trình phối hợp chặt chẽ với các chính phủ, các đối tác xã hội để đạt được 3 mục tiêu cụ thể: Nữ lao động di cư phải được bảo vệ tốt hơn bởi các khuôn khổ quản trị lao động di cư nhạy cảm giới; Nữ lao động di cư ít bị tổn thương hơn bởi bạo lực và buôn bán người và hưởng lợi từ các dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu và hợp tác; Dữ liệu, hiểu biết và thái độ về quyền và sự đóng góp của nữ lao động di cư được cải thiện.

Chiến lược của Dự án lồng ghép ba chủ đề  xuyên suốt: tiếng nói và tác dụng của người phụ nữ; cách tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia sâu rộng của các bên liên quan.

Theo báo cáo của Chương trình, trong ASEAN, phụ nữ ngày càng di cư nhiều hơn. Di cư lao động quốc tế ở ASEAN tăng lên trong vài thập kỷ qua với gần nửa trong số 10 triệu lao động di cư trong khu vực là phụ nữ. Di cư lao động nữ là khía cạnh quan trọng của dịch chuyển lao động trong khu vực và có thể là nguồn tăng cường trao quyền năng quan trọng cho phụ nữ với việc nữ lao động di cư đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội cho cộng đồng của họ, các quốc gia xuất cư và nhập cư. Tuy nhiên, trong suốt chu trình di cư, phụ nữ phải đương đầu với rủi ro bạo lực, buôn bán người và phân biệt đối xử làm hạn chế sự tiếp cận của họ với tuyển dụng công bằng, việc làm bền vững, ít được bảo vệ và tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ. Sự trải nghiệm tích cực và đóng góp của nữ lao động di cư chỉ được đảm bảo đầy đủ khi sự an toàn, quyền lao động và quyền con người của họ được bảo vệ đầy đủ.

Tại Việt Nam, tỷ trọng của phụ nữ trong số lao động di cư đã gia tăng đáng kể trong vòng hai thập kỷ qua, từ 10% năm 2010 lên 39,6% vào năm 2017. Tỷ lệ này còn có thể trở nên cao hơn khi tính đến cả những người di cư phi chính thức. Các điểm đến lao động chính thức cho phụ nữ có thể kể đến Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia và đặc biệt là Ả Rập Xê Út - nơi có một số lượng lớn nữ lao động giúp việc nhà chiếm tới 95%.

TS. Chang Hee Lee phát biểu tại buổi Đối thoại

TS. Chang Hee Lee, Giám đốc ILO nhấn mạnh: Đối thoại tại Việt Nam lần này là cơ hội giới thiệu dự án cho các bên liên quan và xác định các lĩnh vực cụ thể cần tập trung của dự án ở cấp quốc gia nhằm đảm bảo rằng dự án phù hợp với các ưu tiên của quốc gia.

Theo TS. Chang Hee Lee, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý di cư. Tuy nhiên, để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ di cư, tăng cường quyền và cơ hội hơn nữa cho phụ nữ khi di cư thì cần phải lồng ghép các vấn đề giới và đặc thù nữ giới vào trong quá trình sửa đổi cũng như thực hiện luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

TS. Chang Hee Lee tin tưởng khi phụ nữ di cư một cách an toàn và công bằng, họ sẽ là nguồn lực tích cực cho phát triển, cũng như chất xúc tác giúp tăng cường bình đẳng xã hội.

Đỗ Thêu