Một số hình ảnh lễ khai trương VPĐD VNPT-I tại Myanmar

05:37 PM 19/10/2015 In bài viết

Ban biên tập (Tạp chí CNTT)