55 năm Tạp chí Thông tin và Truyền thông

08:53 AM 22/08/2017 In bài viết

Ngày 16/4/1962, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cấp giấy phép xuất bản tờ Tập san “Kỹ thuật Bưu điện Truyền thanh”. Tháng 6/1962, Tập san đã ra số đầu tiên, đánh dấu một bước quan trọng đối với sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông.

Kể từ khi thành lập đến nay, với nhiều tên gọi khác nhau, Tạp chí đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung và sự nghiệp khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng. Ghi nhận những đóng góp của Tạp chí, Đảng, Nhà nước đã trao tặng phần thưởng cao quý – 2 Huân chương Lao động Hạng Ba cho giai đoạn (1962 – 1982) và (1992 – 1996); Huân chương Lao động Hạng Nhì cho giai đoạn (1997 – 2001); Huân chương Lao động Hạng Nhất cho giai đoạn (2002 – 2007) và nhiều phần thưởng cao quí khác cho tập thể và cá nhân của Tạp chí.

Bước sang năm thứ 55, thực hiện Quyết định 218/QĐ-BTTTT ngày 28-2-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí CNTT&TT được đổi tên thành Tạp chí Thông tin và Truyền thông với nhiều kỳ ấn phẩm, bao hàm tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ, với tôn chỉ, mục đích: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; Công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu về lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thông tin về các hoạt động, công tác quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông, trao đổi về những nội dung thông tin đăng tải trên báo chí và xuất bản phẩm nhằm định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng, Nhà nước.