ITU thúc đẩy các giải pháp giải quyết rác thải điện tử

01:59 PM 16/05/2016 In bài viết

Rác thải điện tử (E-waste) tạo ra do các thiết bị CNTT&TT đã lỗi thời và bị loại bỏ. Trong khi các thiết bị này đã từng mang lại lợi ích của công nghệ tiên tiến mới, thì chúng lại đã gây ra những gánh nặng ngày càng tăng do lượng rác thải điện tử đang ngày một lớn dần.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi các thiết bị cá nhân được cập nhật và nâng cấp thường xuyên và người dân không ngừng mong muốn sử dụng các thiết bị mới nhất.

Rác thải điện tử hiện nay là một trong những vấn đề môi trường nhận được sự quan tâm nhất ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Trong năm 2014, có gần 41,8 triệu tấn rác thải điện tử được tạo ra và con số này được dự kiến ​​sẽ tăng lên 50 triệu tấn vào năm 2018. Những rắc rối ngày càng tăng của việc thu gom rác thải điện tử đặt ra yêu cầu quản lý các thiết bị CNTT&TT bị bỏ đi trên toàn thế giới một cách có trách nhiệm.

Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả

Phó Tổng thư ký ITU Malcolm Johnson, trong bài phát biểu khai mạc tại một hội thảo của Liên hợp Quốc (LHQ) về quản lý bền vững rác thải điện tử trong Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin (WSIS) tại Geneva vào 5 tháng 5 năm 2016, cho rằng: để giúp việc tái chế thuận lợi hơn, chúng ta cần các tiêu chuẩn và chính sách nhằm thiết lập các tiêu chí trong việc tháo gỡ và phân loại vật liệu, tránh sử dụng keo dán và mối hàn, và dán nhãn các vật liệu được sử dụng trong sản phẩm.

Điều này là phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là các điều khoản trong mục tiêu 12 về việc tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, điều khoản C.7 của WSIS về môi trường điện tử, và "Chương trình nghị sự kết nối 2020" của ITU - kêu gọi giảm thiểu các tác động tiêu cực của CNTT&TT đối với môi trường, đặc biệt bằng cách giảm lượng rác thải điện tử 50% vào năm 2020.

Các cơ quan liên quan của Liên hợp Quốc cần phải hợp tác cùng nhau. ITU, Ban Thư ký Công ước Basel, các Trung tâm khu vực công ước Basel cho Nam Mỹ, UNU, WHO, WIPO, UNIDO, ECLAC và UNESCO đã xây dựng một báo cáo nêu rõ tình trạng quản lý rác thải điện tử ở khu vực Mỹ Latinh. Báo cáo này có hướng dẫn về các bước cần tiến hành theo hướng quản lý rác thải điện tử bền vững.

ITU cũng đã đề xuất với Nhóm Quản lý môi trường của LHQ thành lập một bộ quản lý riêng để tăng cường phối hợp xử lý rác thải điện tử trong LHQ.

Tiêu chuẩn ITU và hướng dẫn

Là một tổ chức phát triển tiêu chuẩn quốc tế, ITU cũng tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn về tái chế kim loại hiếm từ các thiết bị CNTT&TT bị loại bỏ. Việc thu hồi kim loại quý và các vật liệu quan trọng từ các sản phẩm này tạo ra cơ hội kinh tế đáng kể nhưng thường bị bỏ qua. Ví dụ, một tấn sản lượng quặng vàng chỉ có 5g vàng, trong khi một tấn điện thoại di động đã qua sử dụng mang lại sản lượng đáng kinh ngạc tới 400g vàng!

ITU thông qua Nhóm Nghiên cứu số 5 đã xây dựng hướng dẫn cho các nước thiết lập chương trình quản lý rác thải điện tử và chính sách rác thải điện tử bền vững.

Tổng hợp theo ITU (https://itu4u.wordpress.com)

Minh Chung