TIN NỔI BẬT

Internet Việt Nam 2019 chia sẻ đa chiều về chuyển đổi số

Cuộc cách mạng 4.0 nhằm kiến tạo xã hội số đang diễn ra trên toàn cầu đồng thời cuốn theo Việt Nam trong dòng chảy này. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam đang tiến triển với cả thuận lợi...

Luật báo chí 2016: Hành lang pháp lý cần thiết để báo chí đổi mới, hội nhập

Luật báo chí năm 2016 có hiệu lực đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, tạo...

E-MAGAZINE

Tiền mã hóa - Cơ hội và thách thức

Tiền mã hóa, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số hay tiền ảo (Cryptocurrency) hay nhiều khi bị gọi chung một cách phổ cập là Bitcoin đã trở thành cụm từ khóa rất nóng hiện nay. Chỉ cần gõ cụm từ khóa này...

Sự kiện

Phát động cuộc thi Tin học Văn phòng 2020 với điểm khác biệt mới

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam với sự đồng hành của...

Lễ khai mạc Vòng thi sơ khảo sinh viên với ATTT ASEAN 2019

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật chính thức phát hành sách điện tử

Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia - Sự thật đã giới thiệu nhiều cuốn sách giá trị mới được phát...