Trụ cột Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN: thành tựu 2017-2018

09:38 AM 01/10/2018 In bài viết

Công việc của ASSC về phát triển con người và phát triển bền vững trong khu vực bao gồm các lĩnh vực đa dạng như giáo dục, y tế, lao động, phúc lợi xã hội, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, trao quyền, bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em, văn hóa và nghệ thuật, thông tin, thể thao, môi trường, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, dịch vụ dân sự và quản lý thiên tai cũng như hỗ trợ nhân đạo.

Trụ cột ASCC là trụ cột tiên phong cho một cộng đồng ASEAN bao gồm không ai bị bỏ lại - và nơi mọi người hưởng thụ và chia sẻ thành quả ngọt ngào của sự hội nhập khu vực - ASCC đã xây dựng các khuôn khổ chính sách mang tính bước ngoặt nhằm củng cố cam kết của các nước thành viên ASEAN. và các sáng kiến ​​quốc gia một cách rõ ràng mạch lạc.

Đáng chú ý nhất là sự đồng thuận của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nhập cư. Sự đồng thuận phản ánh cam kết của các nhà lãnh đạo để tăng cường bảo vệ xã hội, cải thiện tiếp cận về mặt pháp lý, tăng cường quan tâm các vấn đề nhân đạo và công bằng, và tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế cho lao động nhập cư trong khu vực. Để duy trì động lực này, một Kế hoạch hành động sẽ được hoàn thành để thực hiện các cam kết này với các sáng kiến ​​cụ thể, được các Bộ trưởng Lao động thông qua và được đệ trình lên các lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 trong năm 2018.

Một tài liệu mang tính bước ngoặt khác được thông qua vào năm 2017 và do ASCC dẫn đầu là Tuyên bố ASEAN về "Văn hóa phòng ngừa" cho một xã hội hòa bình, bao trùm, lành mạnh và hài hòa. Nó thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong cách khu vực giải quyết bạo lực bằng cách thúc đẩy một trung tâm phòng ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực. Văn hóa Phòng ngừa giao nhiệm vụ cho ASEAN tham gia vào các cơ quan chuyên ngành và các bên liên quan trong việc đầu tư vào các hoạt động phòng ngừa dài hạn nhằm đảm bảo rằng bạo lực, với các biểu hiện khác nhau của nó, được ngăn chặn thay vì chỉ giải quyết khi nó xảy ra.

ASCC cũng đã đưa ra một số tài liệu được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 vào năm 2017 thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo nhằm đảm bảo hội nhập khu vực sẽ mang lại lợi ích và sự bảo vệ cho tất cả người lao động, bao gồm cả lao động không chính thức, phụ nữ và trẻ em, nạn nhân thiên tai và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Về hợp tác y tế, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố chống kháng sinh (AMR), chấm dứt tất cả các hình thức suy dinh dưỡng và quản lý sức khỏe con người khi bị thiên tai (DHM). Cam kết chính trị này đã kích thích tính địa phương hóa và vận hành các hoạt động đang diễn ra và tới đây sẽ lan tỏa nâng lên ở cấp độ vùng  miền, quốc gia và cộng đồng.

Về lao động, ASEAN tiếp tục thúc đẩy chương trình làm việc. Sau khi ký kết Tuyên bố của Bộ trưởng Lao động ASEAN về Tăng cường tăng trưởng Kinh tế và Sức khỏe cho Tăng trưởng kinh tế bền vững vào tháng 9/2017, các nguyện vọng trong Tuyên bố được đề cập qua các sáng kiến ​​cụ thể bao gồm Giải thưởng ASEAN-OSHNET hai năm được tổ chứcvào tháng 4 năm 2018 tại Siem Reap, Campuchia. Kế hoạch hành động khu vực của Tuyên bố Viên- Chăn về chuyển đổi từ việc làm không chính thức sang việc làm chính thức theo hướng khuyến khích làm việc ở ASEAN đã được Bộ trưởng Lao động ASEAN thông qua vào tháng 4 năm 2018 và việc triển khai đã bắt đầu.

Về an sinh xã hội và phát triển, ASEAN đã tiếp tục đảm bảo rằng các nhóm thiệt thòi được xem xét. ASEAN đã phát triển các chính sách để lồng ghép các quyền của người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN, để bảo vệ trẻ em chống lại bạo lực và chấm dứt xâm hại tình dục và lạm dụng trẻ em.

Về giáo dục, ASEAN đã chứng minh rằng họ quan tâm đến nhu cầu của trẻ em và thanh thiếu niên ngoài trường học bằng cách thông qua Tuyên bố ASEAN về Tăng cường Giáo dục cho Trẻ em và Thanh niên ngoài trường (OOSCY) với các đề xuất bao gồm việc tăng cường hoạt động thống kê OOSCY và phát triển khuôn khổ  công bằng về giáo dục cơ bản.

ASCC cũng đã đi đầu trong việc theo đuổi một ASEAN bền vững. Những nỗ lực của khu vực được xây dựng dựa trên các biện pháp và sáng kiến ​​môi trường cụ thể đã được đẩy mạnh để đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển và bền vững. ASEAN tiếp tục tập trung vào bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, thành phố bền vững về môi trường, môi trường ven biển và biển, và tiêu thụ và sản xuất bền vững, cùng với những hoạt động khác.

Để đối phó với ô nhiễm khí thải xuyên biên giới, ASEAN đã tăng cường hợp tác theo Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới (AATHP) nhằm đạt được một ASEAN không khói bụi vào năm 2020. ASEAN cũng đang hoàn thiện dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới. Kiểm soát và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một ưu tiên, và Hội nghị đối tác biến đổi khí hậu ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng về Khí hậu ASEAN đặc biệt (SAMCA) dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào năm 2018 để vạch ra các ưu tiên về biến đổi khí hậu của khu vực và cách ASEAN có thể tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu.

Chủ đề của Chủ tịch ASEAN năm 2018 đưa ra về khả năng phục hồi và đổi mới đã nhấn mạnh những thách thức trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp - cũng như nhu cầu trang bị cho người dân những kỹ năng và khả năng để đảm bảo rằng ASEAN vẫn là một cộng đồng sôi động và năng động nơi mọi người có thể sống, làm việc, và vui chơi giải trí. Các ưu tiên của ASCC cho năm 2018 bao gồm thúc đẩy công việc xanh, lồng ghép quyền của người khuyết tật và thúc đẩy sức khỏe người dân. Những ưu tiên này sẽ được chuyển thành tài liệu kết quả để được nâng lên tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 vào tháng 11 năm 2018.

Cùng với việc tăng cường khả năng phục hồi, ASEAN đã liên tục tăng cường hợp tác khu vực trong quản lý thiên tai và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hội thảo đa ngành của các quan chức cao cấp được tiến hành vào tháng 3 năm 2018, giải quyết những thách thức do thiên tai gây ra bởi tự nhiên, thiên tai do con người gây ra và những bài học kinh nghiệm trong sự phối hợp và bàn giao các hiện vật cứu trợ của Trung tâm AHA. Hội thảo đã thảo luận về các cơ chế và phản ứng phối hợp hiệu quả theo Tuyên bố về Một ASEAN Một phản ứng: một ASEAN ứng phó với thiên tai trong khu vực và bên ngoài khu vực.

ASEAN cũng tiếp tục cam kết nâng cao năng lực của mình để đáp ứng nhanh chóng, khả năng mở rộng giải quyết thảm họa thông qua Hệ thống hậu cần khẩn cấp thiên tai của ASEAN (DELSA) và các kho dữ liệu qua vệ tinh của nó. ASEAN cũng đã tìm kiếm các giải pháp chuyển giao và bảo hiểm rủi ro tương tự như các giải pháp thay thế cho tài trợ ứng phó thiên tai truyền thống. Trong việc theo đuổi một ASEAN năng động, khu vực tiếp tục bắt tay ngay vào các sáng kiến ​​để thúc đẩy mạnh mẽ một bản sắc ASEAN và các hoạt động liên văn hóa tích cực. Để kỷ niệm 50 năm ASEAN, các chương trình văn hóa khác nhau - chẳng hạn như các lễ hội văn hóa, triển lãm ảnh và hội thảo - được tổ chức để kỷ niệm sự đa dạng văn hóa và sự sôi động trên khắp ASEAN. Hợp tác văn hóa với Đối tác đối thoại ASEAN đã thông qua các sáng kiến ​​với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, ROK và UNESCO.

Hợp tác giáo dục cũng góp phần vào sự năng động trong khu vực, đặc biệt là trong giới trẻ, thông qua các học bổng ASEAN và một hệ thống chuyển đổi/công nhận tín chỉ giáo dục. Vào năm 2018, 400 sinh viên ASEAN đã nhận được học bổng du học tại một trường đại học ASEAN bên ngoài nước họ trong một học kỳ hoặc sáu tháng. Việc công nhận và chuyển giao các tín chỉ học tập có được tại các trường đại học của nước gửi sinh viên được đảm bảo. Trụ cột ASCC cũng hỗ trợ 20 chương trình thanh niên bao gồm lãnh đạo, tình nguyện, việc làm, khả năng phục hồi, hiểu biết liên văn hóa và phát triển kỹ năng sống. Lần đầu tiên, ASEAN đã phát triển một Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN (YDI) để đánh giá và ghi lại các kết quả và hiệu quả của các chương trình thanh thiếu niên trong ASEAN.

Trụ cột ASCC cũng hoạt động để chuẩn bị cho mọi người cạnh tranh hơn trong thị trường lao động. Bằng cách nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất của lực lượng lao động của ASEAN, bao gồm phát triển kỹ năng và đào tạo nghề (TVET); ASEAN đang chuẩn bị cho dân số lao động của mình đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Lĩnh vực thông tin tuyên truyền góp phần tăng cường ý thức về bản sắc ASEAN cho mọi người. ASEAN giúp tăng cường hợp tác để giải quyết những sai lầm cố ý, đặc biệt là tin tức giả mạo, thông qua Khung khỏ để giảm thiểu các tác hại của tin tức giả. Các lĩnh vực thông tin tuyên truyền cũng đã được giải quyết để tăng cường nôi trường mạng lành mạnh trong khu vực, đặc biệt là trong giới trẻ. ASEAN đã thông qua các giá trị cốt lõi về kỹ thuật số cho ASEAN để hướng dẫn các nước thành viên ASEAN trong các chương trình của họ về việc thúc đẩy mạng lành mạnh.

Là thành viên chủ động của cộng đồng toàn cầu, ASEAN cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Trụ cột ASCC đã hỗ trợ các nước thành viên ASEAN, cũng như Thái Lan với tư cách là Điều phối viên quốc gia của SDGs trong ASEAN đề xuất các bổ sung nội dung giữa tầm nhìn ASEAN 2025 và SDGs. Công việc của trụ cột ASCC trong lĩnh vực này được các nhà lãnh đạo ASEAN ghi nhận, thông qua Báo cáo khu vực ASEAN-UNDP của ASEAN về tài chính thực hiện SDGs trong ASEAN, cũng như Báo cáo về sự bổ trợ giữa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và LHQ 2030 Chương trình cho phát triển bền vững.Tiến độ cũng được thực hiện khi thực hiện Kế hoạch chi tiết ASCC 2025. Tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, từ tổng số 929 hoạt động ngành, 8% (71) đã hoàn thành, 47% (442) đang diễn ra và 45% (416) được thực hiện trong những năm còn lại.

Trụ cột ASCC cũng đã tăng cường năng lực phân tích của mình để đảm bảo rằng các cơ quan và cơ chế ASCC đang triển khai để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 và xa hơn nữa.

 

TP (Nguồn asean.org)