KINH TẾ

21:07 27/09/2019
Sáng kiến hợp tác của Việt Nam và Nhật Bản nhằm tăng cường nhận thức về bảo mật thông tin và năng lực thực thi pháp luật tại Việt Nam.

16:42 21/09/2019
Việt Nam đã thực hiện các bước cụ thể để nắm bắt cơ hội từ việc chuyển đổi kĩ thuật số, trở thành xu hướng phát triển chính trên toàn thế giới nhờ vào:

17:25 15/09/2019
Việt Nam và Hungary đã đồng ý chia sẻ thông tin về sự phát triển của các nền kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi.

18:25 12/09/2019
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức một loạt các sự kiện để kết nối các công ty khởi nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư từ một số quốc gia, làm việc với các đối tác quan trọng tại Hoa Kỳ từ ngày 6 tháng 9.

21:37 28/08/2019
Giám đốc khu vực TP. Hồ Chí Minh thuộc tập đoàn Enterprise của Singapore, ông Leon Cai, và Giám đốc khu vực Hà Nội, bà Bùi Thị Hồng Anh xác định một số phát triển quan trọng trong bối cảnh khởi nghiệp tại Việt Nam và giải thích lý do tại sao các công ty Singapore nên xem xét thị trường đang phát triển này.

21:51 27/08/2019
“Cẩm nang áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh” được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp (DN) Việt Nam phát triển bền vững.

08:50 26/08/2019
Limestone Network của Singapore đã công bố kế hoạch thành lập thành phố thông minh với sự hỗ trợ hoàn toàn của blockchain trong thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
[Trang sau]