Thành tựu của Trụ cột Chính trị - An ninh ASEAN giai đoạn 2017 – 2018 (phần 2)

10:24 AM 01/10/2018 In bài viết

Một kiến ​​trúc thống nhất cho một khu vực đang phát triển

Trong 50 năm qua, ASEAN vẫn thống nhất, bất chấp những thách thức từ những động thái không thể đoán trước của các mối quan hệ quyền lực trong khu vực và bên ngoài. Duy trì sự Trung tâm của ASEAN là một trong những thành tựu lớn nhất của ASEAN, vì nó cho phép ASEAN dẫn đầu trong việc định hình các mối tương quan khu vực.

Công việc bảo đảm Trung tâm của ASEAN đã được thể hiện bằng cách đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các trường hợp khẩn cấp trong khu vực, với một sự thống nhất về các vấn đề chung và đảm bảo quyền lợi tập thể của ASEAN không bị tổn hại.

Ở tuổi 50, ASEAN tiếp tục theo đuổi các chính sách bên ngoài để tăng cường quan hệ với Đối tác Đối thoại và các đối tác bên ngoài khác trong các lĩnh vực khác nhau để thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025.

APSC trong 50 năm tới

Hướng tới nửa thế kỷ tiếp theo, ASEAN dự đoán sự bất ổn ngày càng tăng trong môi trường chiến lược toàn cầu và những thách thức an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia ngày càng phức tạp. Do đó, tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN cho một ASEAN bền vững và sáng tạo, trong đó đặt ra các nguyên tắc và chuyển tải để chuẩn bị ASEAN cho tương lai, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 vào tháng 4 năm 2018.

Đối với trụ cột APSC, khả năng phục hồi đòi hỏi phải tăng cường tính Trung tâm của ASEAN và đoàn kết, đặc biệt là trong việc thúc đẩy lợi ích của mình đối với các tác nhân bên ngoài. Điều quan trọng đối với ASEAN là nó phải đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kiến ​​trúc chiến lược địa chính trị đang phát triển. Điều này có nghĩa là các cơ chế ASEAN, như EAS, ARF và ADMM-Plus phải được bao hàm, minh bạch và quan trọng nhất, chủ động trong việc thúc đẩy hợp tác và giải quyết các thách thức đang nổi lên một cách kịp thời. Tương tự như vậy, các mối quan hệ đối ngoại của ASEAN cần được thực hiện một cách thiết thực, điều chỉnh các kế hoạch hợp tác của Đối tác đối thoại ASEAN với các Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng ASEAN. Để tăng cường hòa bình và an ninh khu vực, ASEAN phải tăng cường khả năng và sự sẵn sàng của mình trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và đe dọa an ninh mạng. Về vấn đề này, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác an ninh mạng đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32. Thông qua tăng cường hợp tác an ninh mạng và xây dựng năng lực, ASEAN sẽ là một không gian mạng an toàn và linh hoạt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kết nối khu vực rộng hơn.

Trong khi ASEAN đang hướng về phía trước, Chủ tịch ASEAN của năm 2018 là Singapore đã đề xuất thành lập một mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN) để hợp lực hóa sự phát triển và xúc tác đẩy mạnh các công nghệ cho phát triển và tăng trưởng bền vững. Bằng cách thúc đẩy  ứng dụng những tiến bộ công nghệ, ASEAN hy vọng sẽ cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân. ASCN cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường sự hợp tác và hiểu biết giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài khi họ làm việc chặt chẽ cùng nhau để thúc đẩy sự phát triển các thành phố thông minh vì lợi ích chung của các bên liên quan.

Để thúc đẩy hợp tác khu vực sâu và rộng hơn trong 50 năm tới, điều quan trọng đối với ASEAN là duy trì tính trung lập của nó và vẫn kiên cường chống lại các mối đe dọa đến từ một tương lai không chắc chắn. Các nỗ lực của cộng đồng phải tập trung vào con người như những người hưởng lợi chính của các sáng kiến ​​của ASEAN. ASEAN cần tạo ra lợi ích hữu hình cho người dân, vì điều này sẽ làm cho sự tồn tại của ASEAN trở nên phù hợp và được đánh giá cao hơn.

 

TP (Nguồn asean.org)