Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị mới giúp Bộ Nội vụ gần dân hơn

11:39 PM 18/06/2018 In bài viết

Ngày 18/6/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ. Tham dự buổi Lễ có UVBCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng; Lãnh đạo VNPT và đại diện các cơ quan liên quan

Đây là sự kiện được Bộ Nội vụ tổ chức để thông báo tới người dân, doanh nghiệp trên cả nước về Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ (Hệ thống thông tin PAKN) của Bộ Nội vụ, qua đó cung cấp thêm kênh phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Hệ thống thông tin PAKN, UVBCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: “Đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ ra mắt trang điện tử này nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng gần gũi với dân, với tinh thần của một Chính phủ phục vụ nhân dân. Bộ Nội vụ sẽ hợp tác chặt chẽ với các Bộ và cơ quan liên quan để nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc giữa công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Nội vụ nói riêng và đối với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan nói chung. Đây là bước đầu hoàn thiện vai trò của Bộ trong nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt, việc tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng rộng rãi, giải quyết kịp thời những bức xúc của xã hội”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Hệ thống thông tin PAKN trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, có địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn. Đây là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; đồng thời cung cấp thông tin cho Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng nhằm kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành và địa phương; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ.

“Việc khai trương hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là kết quả minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hành chính xây dựng CPĐT tại Bộ Nội vụ để hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ và liêm chính…”, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhận xét

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Lễ ra mắt Hệ thống thông tin PAKN

Đây là kênh thông tin tương tác hai chiều giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp, không chỉ tiếp nhận và còn xử lý và trả lời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Điều này thể hiện nỗ lực xây đựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả và hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Với 3 hình thức gửi phản ánh, kiến nghị (qua mạng internet, qua tin nhắn với đầu số 8088 và qua tổng đài 19001547), người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối mạng viễn thông, internet, điện thoại cố định để gửi phản ánh, kiến nghị; đồng thời, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với quy định pháp luật; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp; đề xuất những sáng kiến về cải cách hành chính v.v…

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ TTTT, VNPT và các đơn vị liên quan bấm nút khai trương Hệ thống thông tin PAKN

Để triển khai ứng dụng điện tử này, Bộ Nội vụ đã ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó Quy chế quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; hành vi, thái độ của công chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp của viên chức tại Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Về nguyên tắc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin PAKN Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; Quy trình tiếp nhận, phân loại chuyển xử lý, xử lý và trả lời phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất và được thực hiện qua các chức năng của Hệ thống thông tin PAKN hoặc theo quy trình văn bản thông thường; bảo đảm thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị; Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Người dân vùng sâu, vùng xa có thể kiến nghị thông qua điểm Bưu điện - văn hóa xã

Về nội dung kiến nghị bao gồm: những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, trái với các quy định của pháp luật.

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, thái độ không đúng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp.

Những giải pháp, sáng kiến, đề xuất sửa đổi, ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị; trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ 07 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn để thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin PAKN hoặc thông qua hộp thư điện tử để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

Minh Thiện