Tổng giám đốc UPU kêu gọi chuyển đổi và đổi mới trong chiến lược bưu chính tương lai

09:06 PM 04/05/2019 In bài viết

Đồng thời, các chính phủ được khuyến khích tăng đầu tư vào tổ chức bưu chính quốc gia để cho phép họ đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) Bishar A. Hussein thừa nhận rằng ngành bưu chính phải đối mặt với nhu cầu thay đổi chưa từng có để đối phó với sự năng động của chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Ông nói, để giảm thiểu rủi ro và tận dụng các cơ hội của nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai, điều quan trọng đối với UPU và ngành bưu chính toàn cầu là phải có tầm nhìn và chiến lược mạnh mẽ.

“Chiến lược của UPU cho giai đoạn 2021-2024, ‘Abidjan Postal Strategy’, sẽ được phê duyệt tại Đại hội tại Abidjan vào năm tới. Để phát triển lộ trình này, các nước thành viên đã nỗ lực rất nhiều với sự hỗ trợ của International Bureau (trụ sở chính của UPU tại Berne, Thụy Sĩ) để điều chỉnh chiến lược phù hợp với các xu hướng đương đại trong lĩnh vực bưu chính,” ông nói.

Ông Hussein nhấn mạnh rằng, để thực hiện mục tiêu đề ra trong chiến lược và truyền cảm hứng cho toàn bộ ngành, có bốn khu vực hành động chính.

Đầu tiên, các chính phủ cần phải thu hẹp khoảng cách trong phát triển bưu chính bằng cách tăng cường đầu tư, xây dựng các chính sách tập trung và tận dụng đòn bẩy của mạng lưới bưu chính cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Thứ hai, ông Hussein cho biết, các cơ quan quản lý bưu chính cần phải hài hòa khung pháp lý của ngành, thúc đẩy đổi mới, đa dạng hóa và đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.

Tiếp đến, ông kêu gọi các nhà khai thác bưu chính triển khai các chiến lược đa dạng mới và hoan nghênh những cải tiến hoạt động.

Cuối cùng, ông Hussein đã mời khu vực tư nhân và các tổ chức tư nhân hội nhập với ngành và kết nối với các bên liên quan truyền thống.

Tổng giám đốc UPU cho biết, “Hiện tại chúng ta có nhiều người đang làm những việc mà trong quá khứ được coi là kinh doanh bưu chính độc quyền. Chúng ta cần phải đổi mới hơn để cạnh tranh được trong lĩnh vực này.”

Là một phần của những phát triển toàn ngành, ông cho biết UPU sẽ điều chỉnh các hoạt động của mình để cho phép các bên liên quan của ngành đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược mới. Ông cho biết tầm nhìn mang tên Postal Vision 2030 đã được phát triển để tạo cơ sở cho chiến lược UPU cho giai đoạn 2021-2024.

Khi nhắc đến cuộc tranh luận về hệ thống thù lao của UPU, ông Hussein lưu ý nó đã tiết lộ một nhu cầu rõ ràng rằng cần phải đưa ra quyết định nhanh hơn, và thêm rằng cuộc thảo luận cũng đã đưa ra các dấu hiệu đáng chú ý của của một vấn đề lớn hơn mà Liên minh cần phải giải quyết.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Tổng giám đốc nhắc lại sự cần thiết của chính phủ trong việc giải quyết các khía cạnh đa phương của UPU và hỗ trợ tiến trình của UPU với các doanh nghiệp hiện đại. Ông Hussein khẳng định rằng việc tái định vị này là cần thiết để duy trì mạng lưới bưu chính toàn cầu mà UPU đã xây dựng suốt 145 năm.

“UPU vẫn rất phù hợp với lĩnh vực bưu chính, nhưng chúng ta cần cải tổ nó hơn nữa và làm cho nó linh hoạt hơn để giải quyết các vấn đề kinh doanh mới nổi khác. Quan trọng nhất, chúng ta phải đảm bảo các dịch vụ bưu chính tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy phát triển chính ở các quốc gia thành viên” ông nói.

Diễn đàn chiến lược khu vực châu Á-Thái Bình Dương là diễn đàn đầu tiên trong chuỗi sáu diễn đàn khu vực được tổ chức vào năm 2019, đây là một phần của việc triển khai chiến lược cho giai đoạn 4 năm tới của UPU. Trong hội nghị kéo dài hai ngày, những người tham gia đã thảo luận quan điểm khu vực về lĩnh vực bưu chính quốc tế, bao gồm vai trò của các chính phủ và cơ quan quản lý và lộ trình của UPU cho tương lai.

Diễn đàn có sự tham dự có ông Pansak Siriruchtapong, Thứ trưởng Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan, ông Hongliang Lin, Tổng thư ký Liên minh Bưu chính châu Á-Thái Bình Dương, các đại diện của ngành bưu chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng nhiều bên liên quan khác.

Thanh Hương