Cách giải quyết những thách thức trên điện toán biên

09:10 AM 24/04/2019 In bài viết

nullVậy điện toán biên là gì? Điện toán biên đề cập đến những gì diễn ra bên ngoài trung tâm dữ liệu. Thông thường, điện toán biên sẽ đưa cơ sở hạ tầng CNTT đến gần nơi dữ liệu được tạo và sử dụng như các nhà bán lẻ với hàng trăm địa điểm. Sử dụng một phần cứng nhỏ kết hợp khả năng lưu trữ và tính toán ở biên cho phép các tổ chức thu thập, xử lý và quản lý số lượng lớn dữ liệu chính xác nơi người dùng đang ở, sau đó có thể tải lên trung tâm dữ liệu tập trung hoặc đám mây. Điện toán biên cũng hoạt động như một cầu nối hiệu suất cao từ tính toán cục bộ đến cả đám mây riêng và công cộng.

Tầm quan trọng của điện toán biên

Mặc dù thuật ngữ tương đối mới, nhưng khái niệm điện toán biên thì không. Các văn phòng từ xa và chi nhánh (ROBO) luôn yêu cầu tính toán diễn ra ở nhiều địa điểm, cách xa trang web chính. Ngày nay, điện toán biên có hiệu quả trong hầu hết mọi loại ngành công nghiệp nơi các trang web từ xa tồn tại như:

Bán lẻ : với hàng chục hoặc hàng trăm địa điểm bán lẻ, các nhà bán lẻ cần tính toán chính xác trên các rìa mạng của họ. Ứng dụng cho PoS, quản lý kho, bảo mật cần thời gian hoạt động tối đa.

Công nghiệp:  sản xuất và các quy trình công nghiệp khác có thể trải rộng trên nhiều địa điểm với nhu cầu công nghệ điện toán hiện đại cho các thiết bị và nhân sự. Các thiết bị IoT công nghiệp như cảm biến đòi hỏi hiệu năng tính toán tại chỗ.

Tài chính: các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác có nhiều văn phòng chi nhánh, đòi hỏi phải có máy tính đáng tin cậy để thực hiện các giao dịch kinh doanh quan trọng, nhanh chóng.

ROBO: bất kỳ văn phòng từ xa hoặc văn phòng chi nhánh nào ở rìa mạng đều yêu cầu tài nguyên điện toán giúp duy trì năng suất trực tuyến.

Nền tảng di động: tàu vận chuyển, tàu biển, dàn khai thác, quốc phòng và xây dựng từ xa có nhu cầu điện toán có thể vượt ra khỏi rìa của hầu hết các mạng. Các hệ thống di động cần phải tự chủ, không phụ thuộc vào các kết nối mạng bên ngoài ổn định.

Ảnh hưởng của IoT

Điện toán biên đang đóng một vai trò nổi bật trong việc tiếp tục triển khai các thiết bị IoT như là các phương tiện hiệu quả nhất để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mà chúng tạo ra một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các doanh nghiệp không có thời gian để dữ liệu IoT di chuyển đến các đám mây. Họ cần truy cập nhanh chóng và tức thời vào dữ liệu, đó là lúc điện toán biên phát huy hiệu quả.

Gửi và truy xuất dữ liệu từ đám mây mang đến sự chậm trễ về thời gian và có những lo ngại gia tăng về kết nối. Bằng cách phân tích dữ liệu ở rìa mạng, các tổ chức có thể cung cấp hiệu suất thời gian thực mà các ứng dụng này cần.

Tuy nhiên, với nhiều ứng dụng chạy trên rìa mạng trở nên quan trọng như các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, làm thế nào các doanh nghiệp có thể lựa chọn phù hợp các giải pháp như khả năng phục hồi, khả năng mở rộng, bảo mật, tính sẵn sàng cao và tài nguyên CNTT trong trung tâm dữ liệu? Làm thế nào doanh nghiệp có thể giải quyết sự không phù hợp ngày càng tăng giữa  các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT hỗ trợ?

Để hỗ trợ các ứng dụng quan trọng với ít hoặc không có nhân viên CNTT tại chỗ thì các hệ thống điện toán biên phải đáng tin cậy, dễ triển khai và sử dụng, có tính sẵn sàng cao, hiệu quả, hiệu suất cao, tự phục hồi và giá cả phải chăng. Trong nhiều trường hợp, để giữ cho các ứng dụng chạy mà không có nhân viên CNTT chuyên dụng tại chỗ, các hệ thống yêu cầu tự động hóa loại bỏ các tác vụ CNTT thủ công thông thường trong đó lỗi của khách hàng có thể gây ra sự cố.

Tự động hóa cũng giúp cho các hệ thống giám sát các lỗi hệ thống phức tạp và bằng cách thực hiện các hành động tự động thì hệ thống giám sát có thể sửa các lỗi đó. Điều này giúp loại bỏ thời gian chết trong các ứng dụng sang các thành phần phần cứng dự phòng để tiếp tục hoạt động.

Các doanh nghiệp có hàng trăm trang web không thể dành hàng tuần để triển khai phần cứng phức tạp cho từng trang web. Họ cần có khả năng triển khai nhanh vào các cơ sở hạ tầng và đưa các hệ thống trực tuyến đi vào hoạt động để quản lý từ xa các trang web của doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng càng phức tạp, doanh nghiệp sẽ càng mất nhiều thời gian để triển khai và quản lý nó.

Các hệ thống điện toán biên cần phải tự phục hồi để cung cấp tính sẵn sàng cao cho các ứng dụng mà không yêu cầu tài nguyên nhân viên CNTT, với tính năng phát hiện, giảm thiểu và sửa lỗi tự động. Nhiệm vụ quản lý sẽ có thể được thực hiện từ xa dễ dàng hơn.

Ngoài ra, các hệ thống này phải có khả năng mở rộng, tùy thuộc vào yêu cầu của vị trí rìa mạng, để đảm bảo các tổ chức không phải chịu quá nhiều chi phí cho các tài nguyên mà họ không cần.

Trung tâm dữ liệu vi mô

Cơ sở hạ tầng tập trung tại Hyper có thể giúp các tổ chức triển khai tính toán, lưu trữ các tài nguyên ở rìa mạng tại các vị trí phân tán. Trung tâm dữ liệu vi mô  giúp dễ dàng triển khai cơ sở hạ tầng CNTT có thể được quản lý riêng lẻ hoặc tập trung, để thêm tài nguyên bổ sung mà không bị ngừng hoạt động, để cung cấp khả năng tự phục hồi tích hợp, phục hồi thảm họa từ xa và khả năng phục hồi đám mây từ xa .

Các hệ thống này có thể được triển khai trong vài phút và được cấu hình sẵn để tránh các tài nguyên tại chỗ mất thời gian trong quá trình triển khai ban đầu.

Điện toán biên là một thành phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng đang được chú ý nhiều hơn. Khi CNTT tiếp tục phát triển trong đó bao gồm mọi lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động khác. Nhưng điều quan trọng là các tổ chức phải triển khai công nghệ điện toán biên một cách hiệu quả và chi phí phải chăng để gặt hái những lợi ích mà điện toán biên tạo ra.

Ngọc Phượng