BHXH tỉnh Trà Vinh giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao

03:45 PM 16/10/2019 In bài viết

Giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019, BHXH tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 117 lượt tiếp công dân. 

Nhìn chung, công dân đến chủ yếu là thắc mắc về quy định, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: cộng nối thời gian tham gia BHXH; giải quyết chế độ hưu trí khi áp dụng Luật BHXH năm 2014; hưởng các chế độ tử tuất; hưởng chế độ BHXH một lần; quy định về tham gia BHYT hộ gia đình; mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh ở tuyến trên... Tất cả những công dân đến đã được cán bộ tiếp công dân tiếp đón tận tình, hướng dẫn và giải đáp thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Cán bộ BHXH tỉnh Trà Vinh tiếp công dân đến thắc mắc về chế độ BHYT (Ảnh: BHXH tỉnh)

Qua 03 năm thực hiện, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận 05 đơn khiếu nại (02 đơn đã có quyết định giải quyết, 03 đơn không thuộc thẩm quyền) và 20 đơn thư kiến nghị, phản ánh (18 đơn thư có công văn trả lời, 02 đơn không thuộc thẩm quyền); tiếp nhận 01 đơn kiến nghị phản ánh đã giải quyết nhiều lần và đã thực hiện giải quyết dứt điểm trong năm 2017 theo quy định. Trước năm 2016, khi thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-BHXH công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gặp nhiều khó khăn do chưa quy định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi về BHXH.

Từ khi thực hiện Quyết định số 868/QĐ-BHXH đã sửa đổi, bổ sung đầy đủ hơn phân biệt rõ thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện; quy trình cụ thể, rõ ràng giúp cho BHXH tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao.

Đỗ Thêu